2013. december 17., kedd

Ima a Földanyához

 
Mi Anyánk, ki a Földön vagy,
szenteltessék meg a Te Neved.
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
Miként Te benned, azonképpen bennünk is.
Ahogyan mindennap elküldöd a Te angyalaidat,
úgy küldd el őket hozzánk ma is.
És bocsásd meg a mi bűneinket,
miképpen mi is jóvátesszük mind azt,
amit ellened vétkeztünk.
És ne vígy minket a betegségbe,
de szabadíts meg minden rossztól,
mert tiéd a Föld, a Test és az Egészség.
Áldás!

2013. október 19., szombat

Doreen Virtue: Istennők Jóskártya

 
~ A jóskártya ősi, jól bevált mágikus eszköz, amely bepillantást nyújt a jövőbe. Az istennők a spiritualitás és a vallás egy ősi arcát képviselik, amely a Teremtő női természetét testesíti meg. "Kéz a szárnyban" dolgoznak az angyalokkal, származzanak akár az ősi, akár a modern kultúrából vagy vallásból, legyen az görög, római, egyiptomi, maja, afrikai, keresztény, tibeti vagy buddhista. Ha együtt működsz az istennőkkel, meggyógyíthatod és megerősítheted benső, női bölcsességedet, amely minden nő és férfi sajátja. Intuíciód felébred, s ezzel intenzívebb lelki életet kezdesz élni. Az istennők megtisztítják és megnyitják a szívcsakrádat, amely által sikeresebben nyilvánítod meg szándékaidat a valóságban. Az istennők energiája megújítja az anyatermészet iránti megbecsülésünket és tiszteletünket, és támogatja az új, rendkívül érzékeny nemzedéket is (az indigó-, kristály- és szivárványgyermekeket). ~

2013. szeptember 25., szerda

Szűz Mária üzenete


~ Mária és Minden Istenasszony Vagyok!
A jövőtök MOST van, már nem írhatja át senki, és olyan, amit magatoktól fogtok választani. Ígértem, hogy szólok Hozzátok. Szólok népemhez, ahogy egy emberen szólok, keresztül szólok mindegyiketekben, megszólalok, békességet hozva, bölcsességét árasztva, szeretteim körében. Most a Minden Remény Ideje Van. Nézzetek a látszat mögé. Az utolsó meghívás harsonái nemsoká felzengenek. EZ MEGHÍVÁS AZ ISTENSÉGETEKRE. Ezek nem az ég és a tenger zengései lesznek, hanem Bennetek és a Földanyában, egyszerre történik meg, aki Szív vagy a Szívemben. Új Fénykórusok felhangjai lesznek, az újra teljes és tiszta isteni tudásé, és azok fogadásáé, a krisztusi ember igézéséé. ~
 

2013. szeptember 2., hétfő

Imádság a Nagy Anyához


~ Ó, Nagy Anya, Istennő, Kozmosz szülőanyja,
Lélek szerelmese, minden anyag Teremtője, és minden világban és
világon kívül létező Királynője, hívunk Téged ebben az órában!
Mindannyian a Te gyermekeid vagyunk, halld meg hívó szavunk!
Mindannyian az Isteni egység nővérei és fivérei vagyunk, a Te élet iránti szenvedélyedből támadt tested.
Te, aki a nagy Szellemmel, a mi Atyánkkal vagy együtt, az idők kezdetén a Lélek és az Anyag szent egyesüléséből hoztál létre bennünket, gyermekeid vagyunk, testedből és szívedből származó fiaid és leányaid, és emlékezünk érintésedre, Lényed illatára, és szelíd szeretettel vágyódunk utánad.
Lépj a szívünkbe, és ajándékozd nekünk az emlékezést.
Lépj az elménkbe, s nyisd meg értelmünket.
Világosíts meg bennünket jelenléteddel.
Lebbentsd fel fátylainkat, hogy újra lássunk, tárd föl a csukott ajtókat, s az egykori szépség, az eksztázis még teljesebben visszatérhet szívünkbe és otthonunkba.
Számunkra eljött a legnagyobb szükség órája. Hívunk Téged tűzön és vízen át, földön és légen át, mindenen keresztül, melyet neved magában hordoz. Szólítjuk minden ősödet, minden neveden szólítunk Téged.
Jöjj legbenső énünkhöz, és válj azzá! Így legyen! ~

2013. augusztus 24., szombat

John Donne
~ Ha összenézünk, hű szívet mutat
egymás szemében két ábrázatunk;
nincs éles Észak s elhajló Nyugat -
jobb féltekéket hol találhatunk?
Csak az halhat meg, ami már megunt;
ha két szerelem egy, ha a magunk
szerelme nem lazul, úgy meg se halhatunk. ~

2013. augusztus 10., szombat

Müller Péter: Hétfátyoltánc


 ~ Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. Először meg kell érezni a lelkét. Ha a lelke felől nézed, az első réteg a félelem, a múlt és a jelen sebei. Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteget, a gyengédséget, a cirógatás vágyát. Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát, a negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, a hatodikban a gyönyör cirógatását, és a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Tied. Minden igazi nő hét fátyoltáncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, a keblei halmát, vagy a csípőjét nézed. Csak a szemét nézd, a teljesen ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó, vagy fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van. ~